Przejdź do treści

Dotacje unijne i Ścieżka Smart w 2023

Pozyskujemy skutecznie dotacje unijne na projekty inwestycyjne, e-biznes i e-usługi, odnawialne źródła energii oraz projekty infrastrukturalne. Kompleksowo przygotowujemy dokumentację konkursową, wesprzemy Ciebie w procesie rozliczenia dotacji unijnej.

Aplikuj w konkursie FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki) Ścieżka SMART dla firm planujących  realizację projektów z zakresu: prac B+R, wdrożeń innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw.

Od 2010 roku pozyskaliśmy ponad 1 mld zł dotacji unijnych dla 100 klientów

Fundusze unijne w 2023

Wystartowały nabory dotacji unijnych / funduszy europejskich w ramach nowej perspektywy. Dostępne dotacje dla firm i przedsiębiorców w ramach Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Najbardziej interesujące są nabory w ramach ścieżki SMART.

Cele Programu na lata 2021-2027 to:

  • zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii;
  • wzrost konkurencyjności MŚP;
  • rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości;
  • transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii
  • Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 to 7,9 mld Euro dla Polskich firm

Audyt funduszy unijnych

Sprawdzimy możliwość pozyskania dotacji unijnej oraz innego pokrewnego finansowania na wybrany przez Państwa cel. Weryfikujemy zarówno ramy formalno prawne jak i możliwości finansowe firmy w celu pozyskania dotacji unijnej. W trakcie diagnozy dobieramy i rekomendujemy strategie wnioskowania o dotacje oraz wskazujemy potencjalne ryzyka związane z finansowaniem projektów ze wsparciem środków unijnych.

Aplikowanie o dotację unijną

Kompleksowo przygotowujemy dokumentację projektową, biznes plan oraz studium wykonalności. Wybierzemy właściwy program z funduszy unijnych i wesprzemy Państwa w przygotowaniu dokumentacji zarówno od strony opisu projektu jak i analizy finansowej inwestycji. Wspieramy firmy w pozyskiwaniu dotacji unijnych na projekty inwestycyjne zarówno dla dużych jaki małych i średnich przedsiębiorstw.

Realizacja projektu unijnego

Przygotujemy zmiany w harmonogramie, wesprzemy w przesunięciu środków między kategoriami oraz etapami projektu dodatkowo doradzimy w rozliczeniu dotacji unijnej oraz odpowiedniej alokacji kosztów w trakcie realizacji projektu. Wspieramy w poprawnym rozliczeniu projektu, przygotowujemy wioski o zaliczki na realizację projektu oraz opracowujemy strategię płynnościowe dla przedsiębiorstwa.