Zobacz nowe możliwości podatkowe finansowania innowacji. Realne korzyści dla Twojej firmy - podatek do 5%.

Pozyskujemy dotacje unijne na e-biznes i e-usługi badania i rozwój odnawialne źródła energii rozbudowę i wyposażenie

Audyt unijny

Sprawdzimy możliwość pozyskania dotacji unijnej oraz innego pokrewnego finansowania na wybrany przez Państwa cel.

Aplikowanie o dotację unijną

Kompleksowo przygotowujemy dokumentację projektową, biznes plan oraz studium wykonalności.

Realizacja projektu

Przygotujemy zmiany w harmonogramie, wesprzemy w przesunięciu środków między kategoriami oraz etapami projektu

Rozliczenie projektu

Rozliczymy dotację unijną zgodnie z wymogami Instytucji Finansującej, przygotujemy wnioski o płatność.

Odwołania i protesty

W przypadku braku pozytywnej oceny wniosku, przygotujemy stosowny protest i odwołanie. Negocjujemy również zmiany w realizacji projektu.

Szkolenia

Przeszkolimy Twój zespół z rozliczania dotacji, pokażemy jak prawidłowo przygotować wniosek o płatność

Kontakt z nami

  • Adres:ul. Sokołowska 9, Warszawa

  • Telefon: 22 354 76 03 lub +48 695 642 330

  • Adres e-mail: zapytanie@dabrowsky.com

Śledź nas

Dabrowsky to stabilny partner i ciesząca się zaufaniem firma doradztwa unijnego w Polsce. Doradcy pomogą wybrać właściwą dotację unijną w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ), Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), Programu Horizon 2020 (H2020) wszystkich Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) prowadzonych przez instytucje wdrażające takie jak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), European Comission, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBIR). Wesprzemy Ciebie w kompleksowym opracowaniu wniosku o dotację unijną i przygotowaniu biznesplanu. Doradca podpowie również jak rozliczyć dotację unijną i przygotować wniosek o zaliczkę oraz wniosek o płatność. Pozyskujemy dotacje na rozwój firmy, e-biznes i e-usługi, energię odnawialną, projekty infrastrukturalne oraz projekty badawczo-rozwojowe.