Dotacje dla firm

Dotacje dla Firm

W latach 2014-2020 w ramach dotacji ponad 84 mld EUR zostaną przekazane jako wsparcie dla Polski. Zacznij przygotowania już dzisiaj!


Kiedy muszę zacząć przygotowania?

Jeżeli masz jasno określony cel, na który chcesz pozyskać dotację unijną zacznij jak najwcześniej interesować się tym obszarem i dociekać jaka instytucja wdrażająca będzie odpowiedzialna za podział środków. Oczywiście możesz to również zlecić nam.

Co wchodzi w skład wniosku o dofinansowanie?

Wniosek to opis projektu, który ma być sfinansowany ze środków unijnych. Zawiera on takie elementy jak:

  • opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa,
  • biznesplan
  • dane księgowe przedsiębiorstwa/li>
  • wymagane zgody np. środowiskowej jeżeli działanie tego wymaga
  • oświadczenia

Na co mogę otrzymać dotację w latach 2014-2020

Działania celowe są zróżnicowane między województwami, można jednak zauważyć kilka wyróżniających się trendów: