Dotacje na E-biznes i e-usługi.

Zbuduj system B2B dla Twojej Firmy i jej partnerów

Zapytaj o dotację unijną dla Twojej firmy

Finansowanie e-biznesu i e-usług

W ramach perspektywy 2014-2020 istnieje możliwość sfinansowania projektów związanych z budową innowacyjnych e-biznesów w postaci e-usług. W ramach działania można sfinansować budowę aplikacji, koszt kapitału ludzkiego oraz koszty operacyjne (biuro, księgowość, media).

Co to jest e-usługa?

E-usługa to świadczenie usługi w sposób w pełni automatyczny, bez udziału czynnika ludzkiego. Usługa powinna być dostarczana za pośrednictwem systemu informatycznego np. aplikacja internetowa. W procesie dostarczania e-usługi musi być spełnionych kilka następujących warunków

  • wykorzystanie publicznej sieci telekomunikacyjnej do przesyłania danych (np. Internet)
  • świadczona na dowolne żądanie usługobiorcy (o każdej porze w różnej formie)
  • realizowana zdalnie
  • powinna jednoznacznie odpowiadać na zadane lub zamówione przez użytkownika pytanie/zamówienie

Jakie koszty mogę ponieść w ramach projektu?

  • zlecenie wytworzenia aplikacji/serwisu,
  • wytworzenie niezbędnej dokumentacji
  • budowa systemu B2B
  • zatrudnienie niezbędnych pracowników
  • zakup właściwej reklamy
  • koszty ogólne w tym biuro, księgowość, internet, media

Zapytaj o dotację

+48 22 354 76 03
zapytanie@dabrowsky.com