Energia Odnawialna.

Dotacje unijne na farmy wiatrowe, elektrownie na biomasę, elektrownie wodne.

Zapytaj o dotację unijną dla Twojej firmy

Finansowanie energii odnawialnej

Istnieje możliwość dofinansowania inwestycji, które pozwolą uzyskać 15 – 20% udział źródeł odnawialnych w produkcji energii czyli zgodny z najnowszymi zaleceniami Komisji Europejskiej. Dotacje unijne na lata 2014 – 2020 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko obejmują kwotę 27,5 mld euro, z tego na działania bezpośrednio związane z OZE (Odnawialne Źródła Energii) przeznaczono ponad 880 mln euro.

Na co mogę otrzymać dotację unijną?

  • Budowa lądowych farmy wiatrowej
  • Budowa elektrowni wodnej
  • Budowa i rozbudowa instalacji na biomasę i biogaz
  • Budowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenia jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
  • Modernizacji i rozbudowy linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie;
  • Modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach;

Zapytaj o dotację

+48 22 354 76 03
zapytanie@dabrowsky.com