Horyzont 2020 SME Instrument.

2 500 000 EUR dotacji na budowę prototypu i testowanie

50 000 EUR dotacji unijnej na studium wykonalności.
Nabór do 17 Czerwca 2015

Zapytaj o dotację unijną dla Twojej firmy  

Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach

SME instrument składa się z trzech, oddzielnych faz prowadzenia projektu przez Beneficjentów. Pierwsza Faza opiera się na przygotowaniu studium wykonalności (analizy wrażliwości) planowanej innowacji. Faza Przygotowania (Faza Pierwsza) ma na celu ocenę czy planowana inwestycja w innowacyjne rozwiązanie ma uzasadnienie techniczne, organizacyjne i ekonomiczne oraz czy jej realizacja będzie zgodna z prawem (min. z prawem własności intelektualnej). Druga Faza służy sfinansowaniu prac badawczych, stworzeniu prototypu i wykonaniu odpowiednich testów. Trzecia faza polega już na komercjalizacji pomysłu i wprowadzeniu go na rynek docelowy. Każda z faz jest oparta o inny model finansowania. Faza pierwsza jest finansowana ryczałtowo z Funduszy Europejskich (50 tys Euro), druga faza służy sfinansowaniu badań i wykonaniu prototypu usługi, technologii lub produktu (od 0,5-2,5 mln Euro). Uczestnicy mogą aplikować zarówno do pierwszej fazy wsparcia z perspektywą startu w drugiej fazie lub też wystartować od razu w fazie drugiej, pomijając pierwszą.

Faza I - Studium wykonalności (50 000 EUR) – 100 % dofinansowania

W fazie pierwszej Instrumentu SME przedsiębiorstwo powinno wykonać studium wykonalności (analizę wrażliwości), która zweryfikuje technologiczne/praktyczne a także ekonomiczne uwarunkowania innowacyjnego pomysłu. Faza ta służy sprawdzeniu czy planowana innowacja (nowy produkt, proces, usługa, technologia lub też przedstawienie istniejącej technologii w nowy sposób dla rynku) jest do przyjęcia przez wybrany sektor gospodarki. Chodzi o weryfikację czy projekt jest możliwy do wykonania oraz czy jest sens ekonomiczny go realizować.

Na co mogę otrzymać dotację unijną?

 • oceną ryzyka (risk assessment),
 • badaniem rynku (market study),
 • badaniem wpływu użytkowania (user involvement),
 • badaniem kwestii własności intelektualnej (Intellectual Property (IP) management)
 • tworzeniem strategii rozwoju innowacji (innovation strategy development),
 • poszukiwaniem partnerów do współpracy (partner serach),
 • wykonaniem studium wrażliwości planowanego innowacyjnego projektu zgodnego z strategią firmy oraz celami Unii Europejskiej

Otrzymana pomoc w ramach Fazy Pierwszej wynosi 50 000 Euro (100 % dofinansowania)

Jakie projekty zostaną dofinansowane ?

 • technologie marynistyczne (w tym akwakultura)
 • rozwiązania z zakresu biotechnologii
 • innowacyjne usługi i produkty w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego
 • e-usługi, rozwiązania mobilne, ICT
 • innowacyjne rozwiązania na rzecz transportu
 • e-government w wersji mobilnej
 • nowatorskie modele biznesowe
 • nanotechnologie i inżyniera materiałowa
 • badania nad biomarkerami
 • ekologiczna produkcja i przetwarzanie żywności
 • ekologiczne rozwiązania w zakresie dostarczania towarów
 • wspieranie niskoemisyjne gospodarki
 • projekty w zakresie technologii kosmicznych

 

Faza II - Faza testów i prototypów (2 500 000 EUR) – 70 % dofinansowania

W Fazie Drugiej SME Instrument wspierane będą innowacyjne projekty, które są dopasowane do szczególnych cech przedsiębiorstwa, jego możliwości konkurencyjnych oraz określonej strategii działania. Podejmowane działania powinny być nakierowane na :

 • oceną ryzyka (risk assessment),
 • demonstrację produktu/usługi,
 • testowanie produktów
 • tworzenie prototypu
 • przeprowadzenie pilotażu
 • zwiększanie skali działania
 • miniaturyzację
 • projektowanie, zwiększanie użyteczności (design)

 

Otrzymana pomoc w ramach Fazy Drugiej wynosi od 500 000 do 2 500 000 Euro, dofinansowanie określone zostało na poziomie 70 %. Projekty powinny trwać od 12 do 24 miesięcy.

Harmonogram naborów

W roku 2015

Faza I (dotacja 50 tys. EUR
 • 17 Czerwca 2015;
 • 17 Września 2015;
 • 16 Grudnia 2015
 • Faza II (budowa prototypu - 2,5 mln EUR)
 • 17 Czerwca 2015;
 • 17 Września 2015;
 • 16 Grudnia 2015
 • Zapytaj o dotację

  +48 22 354 76 03
  zapytanie@dabrowsky.com