Dotacje unijne

Dotacje unijne Dabrowsky

W ramach doradztwa europejskiego świadczymy następujące usługi:

I. Wsparcie w procesie pozyskiwania dotacji:

 

 • analiza przedsiębiorstwa pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania,
 • analiza wykonalności planowanego projektu,
 • zdolność do sfinansowania przedsięwzięcia ,
 • przygotowanie kompletnej dokumentacji wraz z załącznikami,
 • weryfikacja uzyskanych danych,
 • nadzorowanie podczas procesu oceny wniosku

II. Pomagamy pozyskać finansowanie na :

 

 • inwestycje w innowacyjne działania Internetowe (e-usługi),
 • modernizację zakładu produkcyjnego,
 • budowę nowego zakładu produkcyjnego lub usługowego,
 • zastosowanie innowacyjnych technologii w przedsiębiorstwie,
 • inwestycje w obszarze ochrony środowiska, w tym w zakresie odnawialnych źródeł energii,
 • inwestycje jednostek samorządowych,
 • szkolenia.

II. Rozliczenie dotacji:

 • doradztwo w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej zgodnie z wymogami Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • doradztwo w zakresie kontroli oraz dekretacji dokumentów księgowych,
 • sporządzanie raportów finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań kwartalnych oraz sprawozdania końcowego,
 • doradztwo w zakresie promocji i wizualizacji projektu,
 • przedkładanie dokumentacji do właściwej Instytucji Wdrażającej,
 • występowanie przed wszystkimi organami w pełnym procesie rozliczania,
 • opracowywanie pełnej korespondencji na kierowane zapytania ze strony wszystkich organów wdrażających,
 • utrzymywanie aktywnego kontaktu z Instytucją Wdrażającą.

III. Opracowania dotyczące analizy danego przedsięwzięcia inwestycyjnego pod względem możliwości pozyskania dotacji:

 • analiza przedsięwzięcia inwestycyjnego pod względem możliwości pozyskiwania dotacji z funduszy europejskich funkcjonujących na terenie Polski
 • weryfikacja nakładów inwestycyjnych i kosztowych pod względem możliwości zakwalifikowania ich jako inwestycje w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej oraz pod względem możliwości spełnienia wymogów formalnych uprawniających do złożenia dokumentacji unijnej  w ramach Programów UE i innych,
 • ewaluacja wskazanych rozwiązań pod kątem ich szans na skuteczne aplikowanie oraz prezentacja dokonanej analizy źródeł finansowania przedsięwzięcia. 

IV. Pełna obsługa informatyczna (Działanie 8.1 i 8.2)


Przygotowanie dokumentacji obejmuje skompletowanie dokumentów prawnych i finansowych, w tym dokumentacji aplikacji internetowej. Stworzenie aplikacji realizowanej w ramach Działania 8.1. Pozycjonowanie i zarządzanie witryną. Aktywne poszukiwanie możliwości uzyskania wyższego zwrotu z zainwestowanego kapitału