Dotacje unijne 2014-2020

Fundusze Europejskie

W ramach perspektywy na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro. Pozyskane finansowanie będzie można zainwestować m.in. w badania naukowe i ich komercjalizację, rozwój przedsiębiorczości i e-biznesu, cyfryzację kraju (szerokopasmowy dostęp do Internetu, e-usługi administracji) czy zieloną energię.


Nasze usługi

Analiza

Analiza wykonalności planowanego projektu,.

Dokumentacja

przygotowanie kompletnej dokumentacji wraz z załącznikami,.

Nadzór

nadzorowanie podczas procesu oceny wniosku

Biznesplan

przygotowanie i weryfikację studiów wykonalności i biznesplanów

Negocjacje

pomoc w zakresie negocjowania umów o dofinansowanie

Wydatki

doradztwo w zakresie kwalifikowalności wydatków

Księgowość

doradztwo w zakresie prowadzenia księgowości projektu

Audyt

prowadzenie audytów zewnętrznych projektu

Kontakt z Konsultantem

+48 22 354 76 03
zapytanie@dabrowsky.com
lub wypełnij formularz