Regionalny Program Operacyjny

Regionalny Program Operacyjny

W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, środki unijne lokowane są przez instytucje dedykowane dla każdego z województw.


Na co mogę otrzymać dotację?

  1. wsparcie konkurencyjności przedsiębiorstw
  2. budowa systemów e-usług
  3. wsparcie e-biznesów i systemów b2b
  4. budowanie elektrowni wiatrowych

Podział środków po województwach