Działanie 6.1

Działanie PO IG 6.1 - Paszport do eksportu

W roku 2011 w ramach Działania 6.1 PO IG Paszport do eksportu będzie można uzyskać dofinansowanie w wysokości 50% (200 000 zł). Maksymalna wartość projektu to 400 000 zł.

Termin 

Działanie

Ogłoszenie konkursu

Rozpoczęcie naporu

 

Koniec naboru

 D 6.1 Paszport do eksportu

 03.10.2011

 17.10.2011 

 

04.11.2011

lub do wyczerpania alokacji na konkurs

 


Dla kogo działanie 6.1 ?

Dofinansowanie w ramchach Działanie PO IG 6.1 Paszport do eksportu udzielane będzie na realizację projektów mających na celu zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych.

Wysokość dotacji w ramach ,,Paszport do eksportu''

I etap – przygotowanie Planu rozwoju eksportu.
Intensywność wsparcia na przygotowanie Planu rozwoju eksportu (PO IG 6.1) nie może przekroczyć 80% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.. Kwota wsparcia na przygotowanie Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 12 000 PLN. 

II etap – wdrożenie Planu rozwoju eksportu.
Intensywność wsparcia na wdrożenie Planu rozwoju eksportu  nie może przekroczyć 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Kwota wsparcia na wdrożenie Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 200 000 PLN dla jednego przedsiębiorcy..

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie PO IG 6.1:

O wsparcie w ramach Działania 6.1 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym złożą wniosek o udzielenie wsparcia posiadają udział eksportu w całkowitej sprzedaży nie przekraczający 30 %.

Rundy Aplikacyjne Paszportu do Eksportu

Nabór wniosków w ramach Działania PO IG 6.1 prowadzony jest w ramach rund aplikacyjnych. W ramach rundy aplikacyjnej składane będą wnioski dotyczące zarówno I jak i II etapu Działania 6.1 PO IG. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie wdrożenia Planu rozwoju eksportu w ramach II etapu jest uprzednia realizacja projektu dotyczącego przygotowania Planu rozwoju eksportu w ramach I etapu. 

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie etapu I (przygotowanie Planu rozwoju eksportu) w ramach danej, wyznaczonej rundy aplikacyjnej, następnie po zrealizowaniu etapu I i otrzymaniu potwierdzenia z RIF o pozytywnej weryfikacji przygotowanego Planu rozwoju eksportu Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie etapu II (wdrożenie Planu rozwoju eksportu) w ramach kolejnej wyznaczonej rundy aplikacyjnej.

Kolejny krok do otrzymania dotacji PO IG 6.1

Napisz lub zadzwoń do nas. Wszystkie potrzebne dane uzyskasz w w zakładce Kontakt.