Działanie 1.4 - 4.1

Działanie POIG 1.4 Wsparcie na prace badawcze

Dla kogo Działanie 1.4?

Projekty badawcze i rozwojowe, wsparcie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców (samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi), do momentu stworzenia prototypu

Terminy naboru w ramach POIG 1.4

Działanie

Ogłoszenie konkursu

Rozpoczęcie naporu

 

Koniec naboru

 Działanie 1.4 (PO IG 1.4 Wsparcia na prace badawcze) 
Wsparcie projektów celowych

02.01.2014 

07.01.2014 

 

07.02.2014

 

 

Wysokość dotacji

Działanie POIG 1.4 – prace badawcze i rozwojowe  (PO IG 1.4)

Kwota wsparcia na prace badawcze i rozwojowe musi być niższa niż równowartość w złotych kwoty 7,5 miliona euro dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt.

Działanie POIG 4.1 – wdrożenie wyników prac badawczych i rozwojowych

Kwota wsparcia na wdrożenie wyników prac badawczych i rozwojowych nie może przekroczyć 20 milionów złotych dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt. Intensywność wsparcia na wdrożenie wyników prac badawczych i rozwojowych w ramach części inwestycyjnej wynosi od 30% do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, zgodnie z Mapą pomocy regionalnej na lata 2007-2013, natomiast w ramach części doradczej dla MSP nie może przekroczyć 50%.

Jakie projekty można zrealizować w ramach POIG 1.4 :

Projekt składa się z dwóch etapów. 
Etap I (Działanie PO IG 1.4 Wsparcia na prace badawcze ):
Projekty badawcze i rozwojowe, wsparcie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców (samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi), do momentu stworzenia prototypu

Etap II (Działanie PO IG 4.1) - obecnie nie można otrzymać dofinansowanie na etap drugi POIG 4.1:
Przygotowanie do wdrożenia i wdrożenie wyników prac B+R finansowanych w ramach działania 1.4 lub z Inicjatywy Technologicznej, poprzez inwestycje (zakup środków trwałych lub/i wartości niematerialnych i prawnych) konieczne do wdrożenia wyników prac B+R realizowanych w ramach I etapu

Przykładowe rzeczywiste projekty w ramach Działania 1.4

 

  1. Badania i rozwój technologii współspalania w kotłach na paliwo stałe
  2. Opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnego układu: sterylizatora i granulatora pasz
  3. Opracowanie i wdrożenie algorytmu do komputerowego wspomagania projektowania leków metodą wirtualnego screeningu
  4. System informatyczny do optymalizacji produkcji w zintegrowanym łancuchu dostaw
  5. Przestrzenne zobrazowanie obiektów podwodnych w czasie rzeczywistym
  6. Opracowanie i wdrożenie systemu ochrony obwodowej z wykorzystaniem radaru kablowego

Nasze usługi odnośnie Działania 1.4 - Wsparcia na prace badawcze

Proponujemy Państwu usługi doradcze oraz pomoc techniczną w procesie pozyskiwania dotacji w ramach POIG 1.4. Dabrowsky charakteryzuje się wysoką skuteczność w realizacji postawionych celów. Specjalizujemy się w branży informatycznej co pozwala nam na odnalezienie słabych i mocnych stron projektu. Dabrowsky posiada rozbudowaną bazę kontaktów w funduszach VC i sieciach aniołów biznesu co pozwala nam na ewentualne zaoferowanie alternatywnej metody pozyskania kapitału.

Kolejny krok aby otrzymać dotację unijną z działania 1.4

Napisz lub zadzwoń do nas. Wszystkie potrzebne dane uzyskasz w w zakładce Kontakt.