Działanie 3.1

Działanie PO IG 3.1

Kolejny nabór w ramach PO IG 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej już od 29 kwietnia 2013 do 31 maja 2013!

W roku 2013 w ramach Działania 3.1 PO IG będzie można uzyskać dofinansowanie w wysokości 100%

Cel działania

Dofinansowanie będzie udzielane na projekty w zakresie tworzenia na bazie innowacyjnych pomysłów nowych przedsiębiorstw, w tym spin off'ów poprzez doradztwo w zakresie tworzenia przedsiębiorstw, udostępnienie infrastruktury i usług niezbędnych dla nowopowstałych przedsiębiorstw oraz zasilenia finansowego nowopowstałego przedsiębiorcy.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

O dofinansowanie z Działania 3.1 mogą ubiegać się instytucje wspierające powstawanie innowacyjnych przedsiębiorstw, np. inkubatory, w tym inkubatory przedsiębiorczości akademickiej, centra transferu technologii i innowacji, akceleratory technologii, parki naukowo-technologiczne.

Harmonogram 2013

Działanie 3.1

Data ogłoszenia konkursu

Data rozpoczęcia naboru

Termin ukończenia naboru

3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej

15 kwietnia 2013 r.

29 kwietnia 2013 r.

31 maja 2013 r. lub do momentu gdy wartość złożonych projektów przekroczy 170% alokacji na konkurs