Działanie 8.1

Działanie PO IG 8.1

Działanie było dostępne w latach 2007-2013. Proponujemy Państwu następujące usługi:

 • Audyt Projektu
 • Rozliczenie Projektu, Przygotowanie Wniosków o Płatność 
 • Przygotowanie całego projektu od strony Technicznej (wykonanie e-usługi) 

W roku 2013 w ramach Działania 8.1 PO IG będzie można uzyskać dofinansowanie w wysokości 70% (600 000 zł). Maksymalna wartość projektu to 850 000 zł. Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące

Jestem zainteresowany Rozliczeniem Projektu:
Imię*: Nazwisko*
Firma: Telefon*:
Email*:    
 

Dla kogo PO IG 8.1? 

W ramach Działania 8.1 przewidziano dofinansowanie w dziedzinie gospodarki elektronicznej z przeznaczeniem na realizację projektów polegających na świadczeniu e-usługi, przy czym projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi. Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące

Ostatnie nabory w roku 2013 (działanie zostało zakończone w roku 2013)

Działanie 8.1

Data ogłoszenia konkursu

Data rozpoczęcia naboru

Termin ukończenia naboru

8.1 wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

I.runda
4 lutego 2013 r.

18 lutego 2013 r.

1 marca 2013 r.

II.runda

18 kwietnia 2013 r.

6 maja 2013 r.

17 maja 2013 r.

III.runda
24 czerwca 2013 r.

8 lipca 2013 r.

19 lipca 2013 r.

Wysokość dotacji w ramach Działania 8.1

Intensywność wsparcia w ramach Działania PO IG 8.1  zgodnego z zasadami pomocy de minimis może wynosić od 70% do 80% (w zależności od wieku składającego wniosek) wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu zgłaszanego do dofinansowania w Działaniu 8.1 nie może być niższa niż 20 000,00 złotych i nie może jednocześnie przekroczyć 600 000,00 złotych .

Młode podmioty

O wsparcie w ramach Działania 8.1 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok od dnia rejestracji działalności. Zmiana od 2012 (również 2013)- podmioty do 2 lat zostaną dopuszczone do Działania PO I G 8.1

Przykładowe rzeczywiste projekty PO IG 8.1

 1. Specjalistyczne narzędzie do wspomagania procesu decyzyjnego za pomocą portalu internetowego.
 2. Stworzenie internetowego systemu automatycznej kompleksowej rezerwacji usług turystycznych
 3. Stworzenie wirtualnego doradcy innowacyjnej infrastruktury IT
 4. Stworzenie systemu internetowej rezerwacji wizyt w powiązaniu z potwierdzaniem ich poprzez wiadomości sms zawierające treści reklamowe
 5. Stworzenie platformy z aukcjami przeprowadzanymi w czasie rzeczywistym
 6. Stworzenie specjalistycznego portalu enBook - bazy wiedzy o energetyce i energii odnawialnej
 7. Stworzenie internetowej wyszukiwarki, wirtualnego doradcy finansowego dla osób fizycznych oraz wirtualnego doradcy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
 8. Stworzenie internetowego serwisu związanego ze sportem, turystyką
 9. Stworzenie internetowej platformy e-learningowej dotyczącej robotyki i automatyki “ Akademia Robotyki i Automatyki
 10. e-KalendarzWizyt - innowacyjny system rejestracji pacjentów.
 11. Wytworzenie kompleksowej e-usługi projektowania wystroju wnętrz

Nasze usługi 

Proponujemy Państwu usługi doradcze oraz pomoc techniczną w procesie pozyskiwania dotacji. Dabrowsky charakteryzuje się wysoką skuteczność w realizacji postawionych celów. Specjalizujemy się w branży informatycznej co pozwala nam na odnalezienie słabych i mocnych stron projektu. Dabrowsky posiada rozbudowaną bazę kontaktów w funduszach VC i sieciach aniołów biznesu co pozwala nam na ewentualne zaoferowanie alternatywnej metody pozyskania kapitału.

 

 

Kolejny krok

Napisz lub zadzwoń do nas. Wszystkie potrzebne dane uzyskasz w zakładce Kontakt. Zobacz również nasze referencje.