Rozwiązania jutra w HR

Rozwiązania jutra w HR

Projekt, który może zostać dofinansowany, musi zakładać opracowanie innowacyjnej koncepcji rozwiązania problemu z zakresu:

  • tworzenia warunków i rozwiązań organizacyjnych do przekazywania wiedzy pomiędzy pracownikami w wieku 50+, a pozostałymi pracownikami przedsiębiorstwa
  • poprawy komunikacji pomiędzy pokoleniami w firmie z uwzględnieniem osób 50+
  • dostosowywania pracy do specyficznych potrzeb pracowników 50+
  • optymalizacji wykorzystania potencjału 50+ do potrzeb organizacji
  • tworzenia i wdrażanie narzędzi pomiaru wiedzy przedsiębiorstwa
  • kontrybucji (wkładu) pracowników w budowę wiedzy przedsiębiorstwa
  • motywowania pracowników do budowania wiedzy przedsiębiorstwa
  • tworzenia i wdrażanie narzędzi służących przeprowadzeniu procesu zmiany w przedsiębiorstwie

Minimalna wartość projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi 100 tys. PLN, maksymalna zaś nie może przekroczyć 5 mln PLN. Realizacja projektu może maksymalnie wynosić 36 miesięcy i będzie przebiegać dwuetapowo. W ramach pierwszego etapu należy przygotować wstępną koncepcję rozwiązania problemu dotyczącego jednego z ww. obszarów. Celem drugiego etapu jest przetestowanie rozwiązania przez konkretnych przedsiębiorców. W ten sposób zbadana zostanie jego użyteczność. W wyniku realizacji projektu przetestowane rozwiązanie będzie upowszechniane wśród przedsiębiorców i wraz z zakończeniem projektu zostanie przekazane do PARP. Agencja odpowiadać będzie za jego późniejsze bezpłatne udostępnianie tym przedsiębiorcom, którzy borykają się z podobnymi problemami i będą zainteresowani jego wykorzystaniem w przyszłości.