Biznesplan

Biznesplan

Wspieramy klientów w procesie dopracowania wizji przedsięwzięcia biznesowego. Biznesplan to nieodzowny dokument w na etapie pozyskiwania dotacji unijne, kredytu z Banku czy inwestora.


Zakres projektu dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb klienta. Najczęściej skład się z następujących elementów:

  • ocena obecnej sytuacji firmy (sytuacja finansowa, produktowa, rynkowa),
  • opis przedsięwzięcia inwestycyjnego,
  • zebrania kompletu danych niezbędnych do opracowania modelu przepływów pieniężnych, a także innych istotnych dla przedsięwzięcia informacji (otoczenie rynkowe – ograniczenia prawne, konkurencja, potencjalni klienci),
  • zbudowanie biznes planu wraz z modelem finansowym,
  • ocena efektywności projektu,
  • analiza wrażliwości,
  • sformułowanie rekomendacji.

W wyniku prac klient otrzymuje raport w formie biznes planu zawierający symulacje finansowe, uzupełniony o założenia, analizę wrażliwości oraz ocenę przedsięwzięcia inwestycyjnego firmy.

Do realizacji projektu istotne jest udostępnienie danych finansowo-księgowych z ostatnich trzech lat firmy, danych rynkowych (rynek, na którym działa firma, oferowane produkty, silne i słabe strony, otoczenie rynkowe, prowadzone działania handlowo-marketingowe) oraz umożliwienie spotkań z kluczowymi osobami związanymi z przedmiotem projektu.

Zapytaj o dotację