Sprzedaż Firmy

W ramach usługi sprzedaży firmy doradcy Dabrowsky identyfikują grupę potencjalnych nabywców. 

Wieloletnie doświadczenia i znajomość wielu branż dają nam możliwość łatwiejszego znalezienia potencjalnych nabywców, również tych zagranicznych.

Prace przeprowadzamy w następujących etapach:

  • Zapoznanie się z działalnością przedsiębiorstwa
  • Przygotowanie wyceny firmy
  • Opracowanie zestawienia potencjalnych nabywców
  • Kontaktowanie się z potencjalnymi inwestorami i koordynacja wymiany informacji
  • Negocjacje warunków sprzedaży (również w oparciu o sporządzoną wycenę firmy)
  • Doprowadzenie do zamknięcia transakcji

Zapewniamy Państwa o zachowaniu pełnej poufności prowadzonego procesu.

Więcej informacji na temat usługi sprzedaż firmy można uzyskać kontaktując się z naszym doradcą