Kontakt

Kontakt z nami

Zostań naszym klientem

Poznaj szczegółowe informacje o naszych produktach i usługach


Biuro Dabrowsky


    Dane rejestrowe
  • Dabrowsky
  • ul. Mrotecka 11/48
  • 85-435 Bydgoszcz
  • NIP: 9671292187
  • REGON: 340803000

Kontakt z nami

  • Adres:ul. Sokołowska 9, Warszawa

  • Telefon: 22 354 76 03 lub +48 695 642 330

  • Adres e-mail: zapytanie@dabrowsky.com

Śledź nas

Dabrowsky to stabilny partner i ciesząca się zaufaniem firma doradztwa unijnego w Polsce. Doradcy pomogą wybrać właściwą dotację unijną w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ), Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), Programu Horizon 2020 (H2020) wszystkich Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) prowadzonych przez instytucje wdrażające takie jak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), European Comission, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBIR). Wesprzemy Ciebie w kompleksowym opracowaniu wniosku o dotację unijną i przygotowaniu biznesplanu. Doradca podpowie również jak rozliczyć dotację unijną i przygotować wniosek o zaliczkę oraz wniosek o płatność. Pozyskujemy dotacje na rozwój firmy, e-biznes i e-usługi, energię odnawialną, projekty infrastrukturalne oraz projekty badawczo-rozwojowe.