O firmie

Historia

Dabrowsky to firma świadcząca usługi doradcze związane z pozyskiwaniem Funduszy Europejskich, oraz z zakresu doradztwa biznesowego.


Firma Dabrowsky powstała w 2010 roku i została założona przez Bartosza Dąbrowskiego. Od początku głównym celem firmy było wsparcie przedsiębiorców w pozyskiwaniu dotacji unijnych na realizowane przez nich projekty inwestycyjne. W początkowym okresie firma skupiała się głównie na projektach ukierunkowanych na e-biznes, systemy B2B oraz projekty badawczo rozwojowe.

Celem naszej działalności jest wsparcie rozwoju przedsiębiorstw, działalności B+R, oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań poprzez pozyskiwanie finansowania dla projektów realizowanych przez naszych klientów. Dabrowsky świadczy kompleksowe usługi z zakresu pozyskiwania dotacji w ramach Funduszy Europejskich dla przedsiębiorstw oraz dla nowych podmiotów gospodarczych (spółek celowych oraz osób fizycznych, które dopiero pragną rozpocząć działalność gospodarczą).

Dabrowsky tworzą osoby, które posiadają wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu oraz rozliczaniu dotacji unijnych a także know-how z zakresu nowych technologii oraz rozwiązań informatycznych. Dodatkowo Dabrowsky jest właścicielem portalu informacyjnego Dotacje.pl. Oferta Dabrowsky obejmuje pozyskiwanie i zarządzanie środkami w ramach dotacji unijnych.

Główne obszary działalności to obsługa projektów:

 • badania i rozwój (B+R)
 • informatycznych,
 • inwestycyjnych,
 • doradczych,
 • obsługa marketingowa
Dabrowsky w sposób kompleksowy świadczy usługi związane z otrzymaniem, prowadzeniem i rozliczaniem dotacji.

Typowa współpraca z naszymi klientami opiera się na następujących krokach:

 • analiza działalności przedsiębiorstwa pod kątem możliwości otrzymania dofinansowania
 • dobór odpowiedniego Programu oraz Konkursu pod możliwości inwestycyjne firmy
 • przygotowanie pełnej dokumentacji konkursowej (wniosek, biznesplan, studium wykonalności, załączniki)
 • złożenie i monitorowanie oceny wniosku o dofinansowanie
 • otrzymanie dofinansowania przez klienta
 • nadzór dofinansowanego projektu oraz jego dokumentacji
 • rozliczenie projektu

W ramach nowej perspektywy funduszy europejskich na lata 2014-2020 pozyskujemy dla Przedsiębiorców oraz Konsorcjów dofinansowanie w ramach:

 • Programów Międzynarodowych: Horizon 2020, Media, Eurostars,
 • Krajowych Programów Operacyjnych (POIR, POWER, PORPW, POPC,),
 • Regionalnych Programów Operacyjnych, (obsługiwanych przez Urzędy Marszałkowskie)
 • Programów obsługiwanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR);