Zarządzanie projektami IT

Zarządzanie projektami IT

Wszystkie realizowane przez nas projekty obudowane są w standardy zarządzania zgodne z uznanymi metodologiami.


W każdej organizacji funkcjonuje ogromna ilość projektów, często prowadzonych przez osoby, dla których nie jest to podstawowa rola. Żeby zmaksymalizować korzyści zarówno z tych dużych jak i tych małych projektów, należy pogodzić interesy osób o różnych priorytetach i różnych zadaniach w organizacji.

Fazy każdego z projektów:

  • †Faza określania wymagań
  • Faza analizy (modelowania)
  • Projektowanie
  • Implementacja
  • Dokumentacja
  • Testowanie
  • Instalacja

Kontakt z nami

  • Adres:ul. Sokołowska 9, Warszawa

  • Telefon: 22 354 76 03 lub +48 695 642 330

  • Adres e-mail: zapytanie@dabrowsky.com

Śledź nas

Dabrowsky to stabilny partner i ciesząca się zaufaniem firma doradztwa unijnego w Polsce. Doradcy pomogą wybrać właściwą dotację unijną w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ), Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), Programu Horizon 2020 (H2020) wszystkich Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) prowadzonych przez instytucje wdrażające takie jak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), European Comission, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBIR). Wesprzemy Ciebie w kompleksowym opracowaniu wniosku o dotację unijną i przygotowaniu biznesplanu. Doradca podpowie również jak rozliczyć dotację unijną i przygotować wniosek o zaliczkę oraz wniosek o płatność. Pozyskujemy dotacje na rozwój firmy, e-biznes i e-usługi, energię odnawialną, projekty infrastrukturalne oraz projekty badawczo-rozwojowe.