CRM dedykowane

Dedykowane systemy CRM

Procesy organizacyjne w każdej firmie mogą posiadać małe ale znaczące różnice. Wybór dedykowanego rozwiązania CRM dostosowanego do procesów obsługi klienta może stanowić o głównej przewadze konkurencyjnej na tle rynku.


Co oznacza CRM dla mojej firmy?

Zarządzanie relacjami z klientami (ang. Customer Relationship Management - CRM) to strategia biznesowa koncentrująca działania przedsiębiorstwa na wzroście satysfakcji oraz lojalności klienta. Może to zostać osiągnięte poprzez lepsze zrozumienie charakterystyki klientów i wzorców zakupów, przez dopasowanie oferty do ich potrzeb oraz przez sprawną obsługę i udostępnienie odpowiednich informacji w momencie kontaktu z klientem. Jednocześnie system CRM w banku lub innym przedsiębiorstwie zmienia jego wnętrze - standaryzuje procesy sprzedażowe i obsługi, wymaga dojrzałego podejścia do optymalizacji działań marketingowych oraz centralizacji informacji o kliencie.

Jakie korzyści daje mi system CRM?

  • zarządzanie cyklem życia klienta - obsługa procesów pozyskiwania klientów, budowania trwałych partnerskich relacji z lojalnymi klientami oraz stosowanie skutecznych strategii odzyskiwania dochodowych klientów, którzy skłaniają się do przejścia do konkurencji,
  • wielokanałowa komunikacja - CRM pozwala w pełni wykorzystać potencjał dostępnych kanałów komunikacji z klientem - call center, oddziały, SMS, internet - WWW i WAP, faks, poczta,
  • optymalizacja działań marketingowych - optymalne wykorzystanie kanałów komunikacji oraz dobór odpowiedniego przekazu pozwala znacznie zwiększyć ROI z kampanii marketingowych,
  • analityczne wsparcie decyzji - informacje zgromadzone w organizacji mogą być przy pomocy wbudowanych narzędzi analitycznych zamienione w kompleksową wiedzę o kliencie i przedsiębiorstwie,
  • standaryzacja procesów - modelowanie pozwala dostosować procesy do zmian na rynku i rozwoju organizacji.

Dla kogo rozwiązanie dedykowane?

  • skomplikowane procesy współpracy z Klientami
  • integracja z grupą partnerów zewnętrznych
  • niestandardowy proces obsługi klienta