Wdrożenia Microsoft Dynamics Crm online

Usługi It

Rozwiązania Microsoft Dynamics adresowane są do sprzedawców detalicznych, producentów, hurtowników-dystrybutorów oraz firm usługowych, działających zarówno na rynku krajowym, jak i w skali międzynarodowej. Dysponując tymi narzędziami, cały zespół menedżerów i specjalistów może sprawniej pracować na sukces organizacji. Microsoft Dynamics usprawnia wszystkie aspekty prowadzenia przedsiębiorstwa i zapewnia znaczące korzyści w trzech newralgicznych obszarach:

  • Zarządzanie finansami: Rozwiązanie Microsoft Dynamics pomoże w utrzymaniu lepszej kontroli nad finansami i zdecydowanie sprawniejszym zarządzaniu firmą. Pozwala na udostępnienie pełnych i aktualnych informacji i sprawozdań finansowych każdemu, komu są one niezbędne do planowania. Upraszcza i automatyzuje powtarzalne rutynowe czynności, odciążając od nich pracowników. Microsoft Dynamics pozwala tworzyć bezbłędne sprawozdania – nie tylko finansowe – wymagane przepisami prawa.

  • Zarządzanie kontaktami z klientami (CRM): Microsoft Dynamics CRM wraz z innymi narzędziami do zarządzania kontaktami z klientami pomaga w utrzymaniu bliskich kontaktów z aktualnymi i potencjalnymi klientami oraz zarządzaniu działaniami handlowymi czy marketingowymi i śledzeniu ich wyników. Microsoft Dynamics pozwala także wykrywać dopiero pojawiające się sygnały popytu i zaspokajać je, zanim zdąży to zrobić konkurencja.

  • Zarządzanie łańcuchem dostaw: Microsoft Dynamics pozwala na połączenie całej sieci dostawców w jeden sprawny i szybki organizm gospodarczy. Umożliwia ocenę biznesowych korzyści wynikających ze współpracy firmy z dostawcami i partnerami. Zawiera szeroką funkcjonalność w zakresie obsługi wymiany informacji, pracy zespołowej i samoobsługi, dzięki czemu współpraca z Państwa firmą będzie prosta i atrakcyjniejsza dla innych firm. Zwiększenie sprawności dystrybucji pozwoli na zwiększenie zadowolenia klientów i zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności.

Wypełnij formularz aby dowiedzieć się więcej :
Imię*: Nazwisko*
Firma: Telefon*:
Email*:    
 

 


Kolejny krok

Napisz lub zadzwoń do nas. Wszystkie potrzebne dane uzyskasz w zakładce Kontakt. Zobacz również nasze referencje.