Przejdź do treści

Pozyskujemy dotacje unijne na innowacje skutecznie od 2010 roku

Pozyskujemy skutecznie dotacje unijne na projekty inwestycyjne, e-biznes i e-usługi, odnawialne źródła energii oraz projekty infrastrukturalne. Kompleksowo przygotowujemy dokumentację konkursową, wesprzemy Ciebie w procesie rozliczenia dotacji unijnej.

Audyt unijny

Sprawdzimy możliwość pozyskania dotacji unijnej oraz innego pokrewnego finansowania na wybrany przez Państwa cel.

Aplikowanie o dotację unijną

Kompleksowo przygotowujemy dokumentację projektową, biznes plan oraz studium wykonalności. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu finansowania na innowacje w tym:

  • prace badawczo rozwojowe
  • wdrożenie innowacji
  • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,
  • wdrożenie wyników prac B+R,
  • rozbudowę infrastruktury badawczej,
  • transformację cyfrową lub zieloną przedsiębiorstwa
  • oraz internacjonalizację przedsiębiorstwa i podnoszenie kompetencji kadr

W perspektywie 2021-2027 specjalizujemy się w pozyskiwaniu finansowa z programów takich jak Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Ścieżka SMART, dotacje PARP oraz NCBIR.

Realizacja projektu

Przygotujemy zmiany w harmonogramie, wesprzemy w przesunięciu środków między kategoriami oraz etapami projektu

Rozliczenie projektu

Rozliczymy dotację unijną zgodnie z wymogami Instytucji Finansującej, przygotujemy wnioski o płatność.

Odwołania i protesty

W przypadku braku pozytywnej oceny wniosku, przygotujemy stosowny protest i odwołanie. Negocjujemy również zmiany w realizacji projektu.

Szkolenia

Przeszkolimy Twój zespół z rozliczania dotacji, pokażemy jak prawidłowo przygotować wniosek o płatność

FROM OUR BLOG

  • Jak zdefiniować e-usługę w dotacjach unijnych?

  • Dotacje na e-usługi

  • Jaki jest cel modułu badawczo-rozwojowego?