Przejdź do treści

Kontakt z nami

Pozyskujemy skutecznie dotacje unijne do 2010 roku na projekty inwestycyjne, e-biznes i e-usługi, innowacje, projekty badawczo-rozwojowe, odnawialne źródła energii oraz projekty infrastrukturalne. Kompleksowo przygotowujemy dokumentację konkursową, wesprzemy Ciebie w procesie rozliczenia dotacji unijnej. W perspektywie 2021-2027 w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki rekomendujemy Ścieżkę Smart.

Kontakt z Dabrowsky w sprawie dotacji dla firm i przedsiębiorstw

zapytanie@dabrowsky.com

Warszawa

ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa

Wrocław

ul. Robotnicza 5, 54-202 Wrocław