Przejdź do treści
Strona główna » Artykuły o dotacjach unijnych

Artykuły o dotacjach unijnych

Jak zdefiniować e-usługę w dotacjach unijnych?

Definicja e-usługi E-usługa to świadczenie usługi w sposób w pełni automatyczny, bez udziału czynnika ludzkiego. Usługa powinna być dostarczana za pośrednictwem systemu informatycznego np. aplikacja internetowa. W procesie dostarczania e-usługi musi być spełnionych kilka następujących warunkówwykorzystanie publicznej sieci telekomunikacyjnej do przesyłania danych (np. Internet)świadczona na dowolne żądanie usługobiorcy (o każdej porze w różnej formie)realizowana zdalniepowinna jednoznacznie… Czytaj dalej »Jak zdefiniować e-usługę w dotacjach unijnych?

Dotacje na e-usługi

W ramach nowej perspektywy istnieje możliwość sfinansowania projektów związanych z budową innowacyjnych e-biznesów w postaci e-usług. W ramach działania można sfinansować budowę aplikacji, koszt kapitału ludzkiego oraz koszty operacyjne (biuro, księgowość, media).  Co to jest e-usługa? E-usługa to świadczenie usługi w sposób w pełni automatyczny, bez udziału czynnika ludzkiego. Usługa powinna być dostarczana za pośrednictwem… Czytaj dalej »Dotacje na e-usługi

Jaki jest cel modułu badawczo-rozwojowego?

Przedmiotem modułu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych albo tylko prac rozwojowych. Efektem zaplanowanych w module prac B+R powinno być opracowanie – możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej – innowacyjnego rozwiązania tj.: Wdrożenie innowacyjnego rozwiązania może być dofinansowane w ramach tego samego projektu, w module wdrożenie innowacji lub poza projektem Możesz przeznaczyć dofinansowanie na: W przypadku… Czytaj dalej »Jaki jest cel modułu badawczo-rozwojowego?

Dotacje z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020. Przed Programem stawiamy następujące cele: Chcemy to osiągnąć poprzez realizację instrumentów pogrupowanych w cztery priorytety:  I – Wsparcie dla przedsiębiorców, czyli zapewnienie dofinansowania w obszarach B+R, wdrożeń nowych rozwiązań, infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, automatyzacji i… Czytaj dalej »Dotacje z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki

Co to jest ścieżka SMART?

Inicjatywa może składać się z maksymalnie siedmiu oddzielnych segmentów. Części projektu mogą być prowadzone w sposób sekwencyjny (realizacja kolejnych etapów jest następstwem poprzedniego) lub niekonsekwentny (segmenty realizowane niezależnie). Wsparcie w ramach SMART może być udzielane na realizację inicjatyw, które zawierają następujące elementy: Cel działania SMART: Zwiększenie i umacnianie potencjału badawczego i innowacyjnego przedsiębiorstw, skupione na… Czytaj dalej »Co to jest ścieżka SMART?

Kredyt na innowacje technologiczne

redyt na innowacje technologiczny to instrument wsparcia finansowego mający na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R lub wynikiem prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu.  Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna (do 6 mln zł) stanowiąca spłatę części kredytu technologicznego,… Czytaj dalej »Kredyt na innowacje technologiczne

Dotacje na badania i rozwój

Finansowanie Badań i ich komercjalizacja Hasło przewodnie programu wsparcia Badań i Rozwoju to: wsparcie projektów od pomysłu do rynku. Założeniem jest bowiem wsparcie realizacji całego procesu powstawania innowacji: od fazy tworzenia się pomysłu, poprzez etap prac badawczo-rozwojowych, w tym przygotowanie prototypu, aż po komercjalizację wyników prac B+R. Duży nakład środków został położony na projekty, które realizowane są wspólnie… Czytaj dalej »Dotacje na badania i rozwój

Przygotowanie wniosku o płatność

Rozliczamy wszystkie dotacje pozyskane w ramach Programów Krajowych jak i Regionalnych. Pomożemy w przygotowaniu wniosku o płatność. Zweryfikujemy Twój projekt.  Jakie usługi możemy zaoferować? Co to jest wniosek o płatność?  Wniosek o płatność to dokument przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach programów unijnych . Wniosek przedkładany jest celem: – rozliczenia transz dotacji rozwojowej otrzymanych przez beneficjenta;… Czytaj dalej »Przygotowanie wniosku o płatność

Audyt unijny

Dla firm realizujących projekty dofinansowane w ramach środków europejskich specjaliści firmy Dabrowsky zajmujący się obszarem prowadzenia i rozliczania projektów unijnych przygotowali wyjątkową ofertę Audytu Unijnego.  Bazując na doświadczeniu uzyskanym w latach 2007-2014 w zakresie rozliczania projektów w ramach prowadzonego Audytu Unijnego analizowane jest min. : Audyt Unijny W ramach powyższej usługi specjaliści dokonują weryfikacji prowadzonego… Czytaj dalej »Audyt unijny

Rozliczanie dotacji unijnych

Rozliczamy wszystkie dotacje pozyskane w ramach Programów Krajowych jak i Regionalnych. Pomożemy w przygotowaniu wniosku o płatność. Zweryfikujemy Twój projekt.  Jakie usługi możemy zaoferować? Co to jest wniosek o płatność?  Wniosek o płatność to dokument przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach programów unijnych . Wniosek przedkładany jest celem: – rozliczenia transz dotacji rozwojowej otrzymanych przez beneficjenta;… Czytaj dalej »Rozliczanie dotacji unijnych