Przejdź do treści
Strona główna » Artykuły o dotacjach unijnych » Co to jest ścieżka SMART?

Co to jest ścieżka SMART?

Inicjatywa może składać się z maksymalnie siedmiu oddzielnych segmentów. Części projektu mogą być prowadzone w sposób sekwencyjny (realizacja kolejnych etapów jest następstwem poprzedniego) lub niekonsekwentny (segmenty realizowane niezależnie). Wsparcie w ramach SMART może być udzielane na realizację inicjatyw, które zawierają następujące elementy:

  • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,
  • wdrożenie wyników prac B+R,
  • rozbudowę infrastruktury badawczej,
  • transformację cyfrową lub zieloną przedsiębiorstwa
  • oraz internacjonalizację przedsiębiorstwa i podnoszenie kompetencji kadr.

Cel działania SMART:

Zwiększenie i umacnianie potencjału badawczego i innowacyjnego przedsiębiorstw, skupione na implementacji innowacji produktów lub procesów, a także cyfryzacji i przekształcenia przedsiębiorstw w kierunku trwałego rozwoju, a także globalizacji przedsiębiorstw i podnoszenie kwalifikacji załogi.

Moduły:

Do obowiązkowych modułów należy Ścieżka B+R lub Moduł Wdrażania Innowacji

Ścieżka B+R zawiera wsparcie finansowe dla prowadzenia badań i rozwoju, które prowadzą do opracowania innowacji produktowej lub procesowej co najmniej na poziomie krajowym. Możliwe do objęcia wsparciem jest zarówno cały proces badawczy, jak i jego wybrana część.

Moduł Wdrażania Innowacji zapewnia wsparcie finansowe dla implementacji w firmie rezultatów badań i rozwoju, posiadanych przez Wnioskodawcę lub wynikających z realizacji modułu B+R. Rezultaty muszą prowadzić do powstania innowacji produktowej lub procesowej co najmniej na skalę krajową. Wsparcie jest udzielane w postaci dotacji warunkowej, częściowo do zwrotu, a szczegółowe warunki są określone w umowie dotacyjnej.

Projekt może składać się maksymalnie z siedmiu różnych modułów. Moduły w ramach projektu mogą być realizowane w sposób linearny (realizacja danego modułu jest kontynuacją innego modułu) lub nielinearny (moduły realizowane niezależnie). Wsparcie w Ścieżce SMART może być udzielone na realizację projektów obejmujących:

  • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,
  • wdrożenie wyników prac B+R,
  • rozbudowę infrastruktury badawczej,
  • transformację cyfrową lub zieloną przedsiębiorstwa
  • oraz internacjonalizację przedsiębiorstwa i podnoszenie kompetencji kadr.

Najbliższy nabór o dotacje unijne w scieżce SMART:

Zapytaj doradcę

Join the conversation

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *