Przejdź do treści
Strona główna » Artykuły o dotacjach unijnych » Audyt unijny

Audyt unijny

Dla firm realizujących projekty dofinansowane w ramach środków europejskich specjaliści firmy Dabrowsky zajmujący się obszarem prowadzenia i rozliczania projektów unijnych przygotowali wyjątkową ofertę Audytu Unijnego. 


Bazując na doświadczeniu uzyskanym w latach 2007-2014 w zakresie rozliczania projektów w ramach prowadzonego Audytu Unijnego analizowane jest min. :

  • spełnianie zasady promocji projektu w zakresie otrzymanych środków europejskich (oznakowanie lokalu, zakupionych środków trwałych, miejsc pracy, dokumentacji oraz promocji samego projektu)
  • weryfikowana jest zgromadzona dokumentacja pod względem jej kompletności – od strony formalnej oraz materialnej
  • weryfikowana jest zgodność projektu z zasadą konkurencyjności (odpowiednie udokumentowanie postępowania ofertowego i wyboru najlepszego kontrahenta)
  • weryfikowane są osiągnięte wskaźniki oraz sposób ich udokumentowania

Audyt Unijny

W ramach powyższej usługi specjaliści dokonują weryfikacji prowadzonego projektu pod kątem dokumentacji projektu, wartości osiągniętych wskaźników oraz spełniania wymogów biurokratycznych. Wykorzystanie usługi Audytu Unijnego pozwala na likwidację wielu ryzyk związanych z kontrolą oraz brakami w dokumentacji co prowadzić może do braku zakwalifikowania wydatków lub nawet w ostateczności do rozwiązania umowy o dofinansowanie. 

Usługa prowadzona jest w sposób kompleksowy i przypomina w schemacie przeprowadzenie kontroli przez Instytucję, która dokonała przyznania środków unijnych. Po dokonaniu audytu nasi eksperci oprócz raportu przesyłają również listę rekomendującą odpowiednie zmiany w dokumentacji lub sposobie prowadzenia projektu.

Join the conversation

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *