Przejdź do treści
Strona główna » Artykuły o dotacjach unijnych » Dotacje na badania i rozwój

Dotacje na badania i rozwój

Finansowanie Badań i ich komercjalizacja

Hasło przewodnie programu wsparcia Badań i Rozwoju to: wsparcie projektów od pomysłu do rynku. Założeniem jest bowiem wsparcie realizacji całego procesu powstawania innowacji: od fazy tworzenia się pomysłu, poprzez etap prac badawczo-rozwojowych, w tym przygotowanie prototypu, aż po komercjalizację wyników prac B+R. Duży nakład środków został położony na projekty, które realizowane są wspólnie z jednostkami naukowymi. 

Koszty kwalifikowane dla projektów badawczo-rozwojowych:

  • tworzenie lub rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej,
  • internacjonalizacja wyników wdrożenia B+R, komercjalizacją wyników badań na rynkach zagranicznych, 

Kto może otrzymać dotację na Badania?

  • przedsiębiorstwa 
  • konsorcja przedsiębiorstw 
  • konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych 
  • konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni) 
  • jednostki administracji publicznej, w tym ich jednostki organizacyjne, lub wyłonione podmioty odpowiadające za realizację działań o charakterze systemowym 
  • fundusz funduszy

Jaki jest cel Programu?

Celem osi jest finansowanie projektów B+R, począwszy od fazy badań do etapu prac rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem fazy demonstracji. Efektem wdrażania osi powinien być transfer opracowanego innowacyjnego rozwiązania/technologii do działalności gospodarczej, rozumiany jako wprowadzenie gotowego produktu na rynek. Faza komercjalizacja poprzedzona powinna być fazą projektowania, fazą tworzenia prototypu oraz fazą testowania.

Join the conversation

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *